Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ບຶດຮ້ອນ ບຶດໜາວ! ລະວັງເປັນພູມແພ້ອາກາດ

ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ ບຶດຮ້ອນ ບຶດໜາວ ຫຼື ອາດມີຝົນຕົກ ຖືເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໂຣກພູມແພ້ອາກາດໄດ້, ໂດຍໂຣກດັ່ງກ່າວ ມັກເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານກໍ່ພູມແພ້ທາງການຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການໄດ້.

ພູມແພ້ອາກາດ (Allergic Rhinitis) ຄືການອັກເສບ ຂອງເນື້ອເຍື່ອດັງ ເມື່ອລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ສານກໍ່ພູມແພ້ອາກາດ “ພູມແພ້ອາກາດ” ຖືວ່າ ເປັນໂຣກໜຶ່ງ ຂອງພູມແພ້ລະບົບທາງເດີນວຫາຍໃຈ ໂດຍມີສາເຫດຫຼັກໆ ທີ່ເກີດຈາກການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຊິ່ງເຮົາສາມາດສັງເກດແອາການຂອງໂຣກພດູມແພ້ອາກາດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ຈາມຕິດຕໍ່ກັນ
 • ເປັນຫວັດຕະຫຼອດ
 • ມີນ້ຳມູກໃສໄຫຼອອກຕະຫຼອດເວລາ
 • ຄັນດັງ, ຄັນຕາ
 • ຄັດດັງ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ
 • ຈາມ, ໄອ ຫຼື ເຈັບຄໍ
 • ເປັນຫວັດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ໄຊນັສອັກເສບ
  ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກພູມແພ້ອາກາດ ຄວນເບິ່ງແຍງໂຕເອງດ້ວຍວິທີຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
 • ຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ
 • ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ
 • ຫຼີກຫຼ່ຽງການສຳພັດກັບສານກໍ່ພູມແພ້
 • ເບິ່ງແຍງສຸຂະລັກສະນະພາຍໃນບ້ານ
 • ໃຊ້ຢາຕາມທີ່ແພດສັ່ງ ບໍ່ດຄວນໃຊ້ຢາເອງ

ໂຣກພູມແພ້ອາກາດບໍ່ແມ່ນໂຣກທີ່ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍອຕໍ່ຊີວິດໄດ້ ຖ້າເກີດຮ່ວມກັບໂຣກຫອບຫືດ ແລະ ມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ໂດຍໂຣກດັ່ງກ່າວມັກພົບຄວາມສ່ຽງກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກພູມແພ້ອາກາດສູງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍພູມແພ້ໃນເດັກມັກມີຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 8-11 ປີ ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່ສົງໄສວ່າ ລູກເປັນໂຣກພູມແພ້ ຄວນຟ້າວພາມາປຶກສາທ່ານໝໍ ເພື່ອຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ ບຶດຮ້ອນ ບຶດໜາວ ຫຼື ອາດມີຝົນຕົກ ຖືເປັນອີກໜຶ່ງສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໂຣກພູມແພ້ອາກາດໄດ້, ໂດຍໂຣກດັ່ງກ່າວ ມັກເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານກໍ່ພູມແພ້ທາງການຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການໄດ້.

ພູມແພ້ອາກາດ (Allergic Rhinitis) ຄືການອັກເສບ ຂອງເນື້ອເຍື່ອດັງ ເມື່ອລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ສານກໍ່ພູມແພ້ອາກາດ “ພູມແພ້ອາກາດ” ຖືວ່າ ເປັນໂຣກໜຶ່ງ ຂອງພູມແພ້ລະບົບທາງເດີນວຫາຍໃຈ ໂດຍມີສາເຫດຫຼັກໆ ທີ່ເກີດຈາກການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຊິ່ງເຮົາສາມາດສັງເກດແອາການຂອງໂຣກພດູມແພ້ອາກາດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ຈາມຕິດຕໍ່ກັນ
 • ເປັນຫວັດຕະຫຼອດ
 • ມີນ້ຳມູກໃສໄຫຼອອກຕະຫຼອດເວລາ
 • ຄັນດັງ, ຄັນຕາ
 • ຄັດດັງ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ
 • ຈາມ, ໄອ ຫຼື ເຈັບຄໍ
 • ເປັນຫວັດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ໄຊນັສອັກເສບ
  ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກພູມແພ້ອາກາດ ຄວນເບິ່ງແຍງໂຕເອງດ້ວຍວິທີຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
 • ຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ
 • ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ
 • ຫຼີກຫຼ່ຽງການສຳພັດກັບສານກໍ່ພູມແພ້
 • ເບິ່ງແຍງສຸຂະລັກສະນະພາຍໃນບ້ານ
 • ໃຊ້ຢາຕາມທີ່ແພດສັ່ງ ບໍ່ດຄວນໃຊ້ຢາເອງ

ໂຣກພູມແພ້ອາກາດບໍ່ແມ່ນໂຣກທີ່ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍອຕໍ່ຊີວິດໄດ້ ຖ້າເກີດຮ່ວມກັບໂຣກຫອບຫືດ ແລະ ມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ໂດຍໂຣກດັ່ງກ່າວມັກພົບຄວາມສ່ຽງກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກພູມແພ້ອາກາດສູງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍພູມແພ້ໃນເດັກມັກມີຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 8-11 ປີ ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່ສົງໄສວ່າ ລູກເປັນໂຣກພູມແພ້ ຄວນຟ້າວພາມາປຶກສາທ່ານໝໍ ເພື່ອຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.