Thursday, May 30, 2024
Lenovo

5 ສະໝຸນໄພ ຂັບຂີ້ກະເທີ່

ອາການໄອ ເປັນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍພະຍາຍາມກຳຈັດສິ່ງແປກປອມໃນຮ່າງ ກາຍອອກມາ, ແຕ່ບາງເທື່ອ ອາການໄອກໍອາດເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງຮ່າງກາຍ ວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີອາການໄອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວບໍ່ມີຢາແກ້ໄອຂັບຂີ້ກະເທີ່ຕິດບ້ານ ກໍອາດຈະລອງເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຄົວ ຊອກຫາສະໝຸນໄພແກ້ໄອທີ່ສາມາດຂັບຂີ້ກະເທີ່ໄດ້.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 5 ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕທີ່ສາມາດຊ່ວຍທັງ ແກ້ໄອ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ໄດ້ພ້ອມ:

  1. ໝາກນາວ (Lime)

ເວລາໄອເຈັບຄໍ ຫຼາຍໆຄົນກໍແນະນຳໃຫ້ດື່ມນ້ຳໝາກອຸ່ນໆ ຫຼື ນ້ຳເຜິ້ງຜະສົມໝາກໜາວ, ເພາະນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ໝາກນາວ ຈພຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່, ນອກຈາກນີ້ ໃນໝາກນາວມີກົດ (citric acid) ນອກຈາກຈະມີສັບພະຄຸນຫຼຸດການອັກເສບ ຊ່ວຍກຳຈັດເຊື້ອໂຣກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ ແລ້ວຍັງມີລິດຫຼຸດໄຂ້ ແກ້ກະຫາຍນ້ຳນຳອີກ.

ສູດໝາກນາວແກ້ໄອ: ຄັ້ນນ້ຳໝາກນາວໃຫ້ໄດ້ປະມານ 2-3 ບ່ວງແກງ ຜະສົມກັບເກືອ ຫຼື ລະລາຍໃນນ້ຳອຸ່ນເລັກໜ້ອຍ ດື່ມເທື່ອລະໜ້ອຍແຕ່ດື່ມຕະຫຼອດ.

Whole and sliced ginger root

2. ຂິງ (Ginger)

ຂິງ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອແຫ້ງໆ ເນື່ອງຈາກມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການອັກເສບ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາອາການປຸ້ນທ້ອງ, ເປັນວິນ ໄດ້ນຳອີກ; ຜົນການວິໄຈອັນໜຶ່ງເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສານປະກອບຕ້ານການອັກເສບໃນຂິງບາງຊະນິດ ສາມາດຜ່ອນຄາຍເຍື່ອບຸໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄອ.

ສູດຂິງແກ້ໄອ: ຊົງຊາຂິງ ຫຼື ນ້ຳຂິງ ແລ້ວຊອຍຂິງສົດໃຫ້ເປັນແຜ່ນບາງໆ ລົງໃນຈອກນ້ຳຮ້ອນ, ອາດຈະຕື່ມນ້ຳໝາກນາວລົງໄປນຳ ຖ້າຫາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຣົດຊາດດີຂຶ້ນ ກິນງ່າຍຂຶ້ນ.

3. ໝາກຂາມ (Tamarind)

ໝາກຂາມ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີຣົດຊາດສົ້ມຄືກັບໝາກນາວ ມີວິຕາມິນສູງ ເຊິ່ງໃນຝັກໝາກຂາມແກ່ມີສານສຳຄັນ ໄດ້ແກ່ ກົດທາຣ໌ທາຣິກ (tartaric acid) ໝາກຂາມ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອ, ບັນເທົາອາການໄຂ້, ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ, ຊື່ນໃຈ ແລະ ຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່.

ສູດໝາກຂາມແກ້ໄອ: ໝາກຂາມ ສາມາດກິນແບບສົດໆໄດ້ ຄືໃຊ້ຝັກໝາກຂາມແກ່ຈ້ຳເກືອກິນໄດ້ເລີຍ ຫຼື ຄັ້ນນ້ຳຜະສົມເກືອ ຄ່ອຍໆ ຈິບ ເພື່ອບັນເທົາອາການໄອ.

4. ໝາກນັດ (Pineapple)

ຢູ່ໃນໝາກນັດ ມີໂບຣມີເລນ (Bromelain) ຊຶ່ວອາດຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການໄອໄດ້ ໂດຍ ໂບຣມີເລນ ເປັນເອນໄຊມ໌ຈາກໝາກນັດ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ອາດມີຄຸນສົມບັດລະລາຍຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ນຳອີກ, ແຕ່ທັງນີ້ກໍບໍ່ຄວນກິນ ຫຼື ດື່ມນ້ຳໝາກນັດ ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດຈະເກີດຜົນເາຍກັບຮ່າງກາຍໄດ້.

ສູດໝາກນັດແກ້ໄອ: ໃຊ້ໝາກນັດຄັ້ນນ້ຳສົດ ຕື່ມເກືອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວນຳມາຈິບເບົາໆ ເພື່ອໃຫ່ຊຸ່ມຄໍ, ແກ້ໄອ ແລະ ລະລາຍຂີ້ກະເທີ່.

5. ໝາກຂາມປ້ອມ (Indian Gooseberry)

ຕາມຕຳລາບູຮານກ່າວໄວ້ວ່າ ຂອງທີ່ມີຣົດຊາດສົ້ມທຸກຊະນິດ ຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ ແລະ ປັດຈຸບັນມີການສຶກສາພົບວ່າ ໃນໝາກຂາມປ້ອມ ມີສານທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ ມີລິດລະລາຍຂີ້ກະເທີ່.

ສູດໝາກຂາມປ້ອມແກ້ໄອ: ຈະກິນສົດໆ ກໍໄດ້ ຫຼື ໃຊ້ນວນໝາກຂາມປ້ອມສົດຕົ້ມກັບນ້ຳ ໃສ່ເກືອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວເອົາມາດື່ມແບບຈິບໆ ເພື່ອແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່.

#ສະໝຸນໄພແກ້ໄອ #ສຸຂະພາບ #ອາການໄອ

#ອິນໄຊລາວ #InsideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

ອາການໄອ ເປັນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍພະຍາຍາມກຳຈັດສິ່ງແປກປອມໃນຮ່າງ ກາຍອອກມາ, ແຕ່ບາງເທື່ອ ອາການໄອກໍອາດເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງຮ່າງກາຍ ວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີອາການໄອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວບໍ່ມີຢາແກ້ໄອຂັບຂີ້ກະເທີ່ຕິດບ້ານ ກໍອາດຈະລອງເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຄົວ ຊອກຫາສະໝຸນໄພແກ້ໄອທີ່ສາມາດຂັບຂີ້ກະເທີ່ໄດ້.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 5 ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕທີ່ສາມາດຊ່ວຍທັງ ແກ້ໄອ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ໄດ້ພ້ອມ:

  1. ໝາກນາວ (Lime)

ເວລາໄອເຈັບຄໍ ຫຼາຍໆຄົນກໍແນະນຳໃຫ້ດື່ມນ້ຳໝາກອຸ່ນໆ ຫຼື ນ້ຳເຜິ້ງຜະສົມໝາກໜາວ, ເພາະນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ໝາກນາວ ຈພຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່, ນອກຈາກນີ້ ໃນໝາກນາວມີກົດ (citric acid) ນອກຈາກຈະມີສັບພະຄຸນຫຼຸດການອັກເສບ ຊ່ວຍກຳຈັດເຊື້ອໂຣກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ ແລ້ວຍັງມີລິດຫຼຸດໄຂ້ ແກ້ກະຫາຍນ້ຳນຳອີກ.

ສູດໝາກນາວແກ້ໄອ: ຄັ້ນນ້ຳໝາກນາວໃຫ້ໄດ້ປະມານ 2-3 ບ່ວງແກງ ຜະສົມກັບເກືອ ຫຼື ລະລາຍໃນນ້ຳອຸ່ນເລັກໜ້ອຍ ດື່ມເທື່ອລະໜ້ອຍແຕ່ດື່ມຕະຫຼອດ.

Whole and sliced ginger root

2. ຂິງ (Ginger)

ຂິງ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອແຫ້ງໆ ເນື່ອງຈາກມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການອັກເສບ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາອາການປຸ້ນທ້ອງ, ເປັນວິນ ໄດ້ນຳອີກ; ຜົນການວິໄຈອັນໜຶ່ງເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສານປະກອບຕ້ານການອັກເສບໃນຂິງບາງຊະນິດ ສາມາດຜ່ອນຄາຍເຍື່ອບຸໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄອ.

ສູດຂິງແກ້ໄອ: ຊົງຊາຂິງ ຫຼື ນ້ຳຂິງ ແລ້ວຊອຍຂິງສົດໃຫ້ເປັນແຜ່ນບາງໆ ລົງໃນຈອກນ້ຳຮ້ອນ, ອາດຈະຕື່ມນ້ຳໝາກນາວລົງໄປນຳ ຖ້າຫາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຣົດຊາດດີຂຶ້ນ ກິນງ່າຍຂຶ້ນ.

3. ໝາກຂາມ (Tamarind)

ໝາກຂາມ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີຣົດຊາດສົ້ມຄືກັບໝາກນາວ ມີວິຕາມິນສູງ ເຊິ່ງໃນຝັກໝາກຂາມແກ່ມີສານສຳຄັນ ໄດ້ແກ່ ກົດທາຣ໌ທາຣິກ (tartaric acid) ໝາກຂາມ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອ, ບັນເທົາອາການໄຂ້, ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ, ຊື່ນໃຈ ແລະ ຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່.

ສູດໝາກຂາມແກ້ໄອ: ໝາກຂາມ ສາມາດກິນແບບສົດໆໄດ້ ຄືໃຊ້ຝັກໝາກຂາມແກ່ຈ້ຳເກືອກິນໄດ້ເລີຍ ຫຼື ຄັ້ນນ້ຳຜະສົມເກືອ ຄ່ອຍໆ ຈິບ ເພື່ອບັນເທົາອາການໄອ.

4. ໝາກນັດ (Pineapple)

ຢູ່ໃນໝາກນັດ ມີໂບຣມີເລນ (Bromelain) ຊຶ່ວອາດຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການໄອໄດ້ ໂດຍ ໂບຣມີເລນ ເປັນເອນໄຊມ໌ຈາກໝາກນັດ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ອາດມີຄຸນສົມບັດລະລາຍຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ນຳອີກ, ແຕ່ທັງນີ້ກໍບໍ່ຄວນກິນ ຫຼື ດື່ມນ້ຳໝາກນັດ ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດຈະເກີດຜົນເາຍກັບຮ່າງກາຍໄດ້.

ສູດໝາກນັດແກ້ໄອ: ໃຊ້ໝາກນັດຄັ້ນນ້ຳສົດ ຕື່ມເກືອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວນຳມາຈິບເບົາໆ ເພື່ອໃຫ່ຊຸ່ມຄໍ, ແກ້ໄອ ແລະ ລະລາຍຂີ້ກະເທີ່.

5. ໝາກຂາມປ້ອມ (Indian Gooseberry)

ຕາມຕຳລາບູຮານກ່າວໄວ້ວ່າ ຂອງທີ່ມີຣົດຊາດສົ້ມທຸກຊະນິດ ຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ ແລະ ປັດຈຸບັນມີການສຶກສາພົບວ່າ ໃນໝາກຂາມປ້ອມ ມີສານທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ ມີລິດລະລາຍຂີ້ກະເທີ່.

ສູດໝາກຂາມປ້ອມແກ້ໄອ: ຈະກິນສົດໆ ກໍໄດ້ ຫຼື ໃຊ້ນວນໝາກຂາມປ້ອມສົດຕົ້ມກັບນ້ຳ ໃສ່ເກືອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວເອົາມາດື່ມແບບຈິບໆ ເພື່ອແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່.

#ສະໝຸນໄພແກ້ໄອ #ສຸຂະພາບ #ອາການໄອ

#ອິນໄຊລາວ #InsideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.