Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ເຄັດລັບເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງ ໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດຮ້ອນ.

ຊ່ວງນີ້ປະເທດລາວໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະດູຮ້ອນຢ່າງເປັນທາງການ ມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງສັດລ້ຽງເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ: ໝາ ແລະ ແມວ ທີ່ອາດເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ, ຄຽດ, ກະວົນກະວາຍ ແລະ ອາດເກີດອາການຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຫຼອດລົມຮ້ອນ, ຮ້ອນຫຼືເຢັນເກີນໄປ ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງໂດຍກົງ ນໍາໄປສູ່ການເປັນພະຍາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ.

ສຳລັບເຄັດລັບງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສັດລ້ຽງທີ່ຮັກແພງຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນລະດູຮ້ອນນີ້ ມີ 4 ວິທີງ່າຍໆໃນການດູແລໝາ ແລະ ແມວໃນຄອນໂດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ດີ ປະກອບມີ:

1. ຈັດ​ເຂດ​ທີ່​ພັກ​ ແລະ​ ບ່ອນ​ນອນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລະບາຍ​ອາກາດ​ຖ່າຍເທດີ.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຄບເກີນໄປ  ການຂາດການລະບາຍອາກາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບການກິນອາຫານ ແລະ ການຂັບຖ່າຍ, ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍຄວາມຢາກອາຫານ, ຮາກ, ແລະຖອກທ້ອງ, ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມາຈາກຄວາມກົດດັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່, ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຄວນຊອກຫາມຸມເພື່ອວາງຕຽງນອນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໄວ້ບ່ອນທິ່ລະບາຍອາກາດດີ. ຖ້າເຈົ້າລ້ຽງໝາ  ຫຼືແມວສາຍພັນທີ່ມີຂົນໜາ ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫ້ອງເຄື່ອງປັບອາກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການເກີດພາວະລົມແດກ.

2. ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຂົນ ແລະ ຜິວໜັງຂອງສັດລ້ຽງເປັນປະຈຳ.

ລະດູຮ້ອນແມ່ນເວລາທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມສະອາດຂອງສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ ເພາະຖ້າບໍ່ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ມີບັນຫາຜິວໜັງຕ່າງໆ, ຫຼືແມວທີ່ມີອາການຄັນອາດກັດຂາຂອງຕົນເອງ.  ຖ້າເຈົ້າຂອງໄປກີດຂວາງສັດລ້ຽງ, ລົງໂທດສັດລ້ຽງ ຫຼືດ່າສັດລ້ຽງ ນັ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງມີພືດຕິກຳຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ ສະນັ້ນຄວນແຫ້ທີ່ຕົ້ນເຫດໂດຍການເບິ່ງແຍງຄວາມສະອາດ.

3. ທັງໝາ ແລະ ແມວ ຄວນສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບສັດລ້ຽງ, ໂດຍສະເພາະໝາ ແລະ ແມວ ແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດ ພະຍາດໃນໝາ ແລະ ໃນແມວ ແມ່ນມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າບາງພະຍາດ ສາມາດແຜ່ລາມຈາກສັດໄປຫາຄົນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ ສະນັ້ນແລ້ວເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງສ່ວນໃຫຍ່ຄວນໄປສັກວັກຊີນໃຫ້ສັດລ້ຽງຢູ່ສັດຕະວະແພດ ໂດຍການສັກຢາວັກຊີນສໍາລັບລູກໝາ ແລະ ລູກແມວທີ່ມີອາຍຸ 17-20 ອາທິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະສັກຢາ.

4. ຫາກິດຈະກຳຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ແລະ ເຕີມເຕັມຄວາມສຸກແບບງ່າຍໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າສັດລ້ຽງຕະມີຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ແລ່ນໄປມາ, ແລະພັກຜ່ອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນຈາກການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈະຊ່ວຍເພີ່ມພື້ນທີ່ກິດຈະກໍາໃຫ້ສັດລ້ຽງໄດ້ປົດປ່ອຍພະລັງງານ ແລະ ມັນເປັນການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ນອກຈາກຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແລ້ວ, ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສັດລ້ຽງຫຼີກລ່ຽງຄວາມກົດດັນທີ່ສະສົມທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

ຊ່ວງນີ້ປະເທດລາວໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະດູຮ້ອນຢ່າງເປັນທາງການ ມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງສັດລ້ຽງເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ: ໝາ ແລະ ແມວ ທີ່ອາດເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ, ຄຽດ, ກະວົນກະວາຍ ແລະ ອາດເກີດອາການຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຫຼອດລົມຮ້ອນ, ຮ້ອນຫຼືເຢັນເກີນໄປ ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງສັດລ້ຽງໂດຍກົງ ນໍາໄປສູ່ການເປັນພະຍາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ.

ສຳລັບເຄັດລັບງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສັດລ້ຽງທີ່ຮັກແພງຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນລະດູຮ້ອນນີ້ ມີ 4 ວິທີງ່າຍໆໃນການດູແລໝາ ແລະ ແມວໃນຄອນໂດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ດີ ປະກອບມີ:

1. ຈັດ​ເຂດ​ທີ່​ພັກ​ ແລະ​ ບ່ອນ​ນອນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລະບາຍ​ອາກາດ​ຖ່າຍເທດີ.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຄບເກີນໄປ  ການຂາດການລະບາຍອາກາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບການກິນອາຫານ ແລະ ການຂັບຖ່າຍ, ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍຄວາມຢາກອາຫານ, ຮາກ, ແລະຖອກທ້ອງ, ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມາຈາກຄວາມກົດດັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່, ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຄວນຊອກຫາມຸມເພື່ອວາງຕຽງນອນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໄວ້ບ່ອນທິ່ລະບາຍອາກາດດີ. ຖ້າເຈົ້າລ້ຽງໝາ  ຫຼືແມວສາຍພັນທີ່ມີຂົນໜາ ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫ້ອງເຄື່ອງປັບອາກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການເກີດພາວະລົມແດກ.

2. ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຂົນ ແລະ ຜິວໜັງຂອງສັດລ້ຽງເປັນປະຈຳ.

ລະດູຮ້ອນແມ່ນເວລາທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມສະອາດຂອງສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ ເພາະຖ້າບໍ່ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ມີບັນຫາຜິວໜັງຕ່າງໆ, ຫຼືແມວທີ່ມີອາການຄັນອາດກັດຂາຂອງຕົນເອງ.  ຖ້າເຈົ້າຂອງໄປກີດຂວາງສັດລ້ຽງ, ລົງໂທດສັດລ້ຽງ ຫຼືດ່າສັດລ້ຽງ ນັ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງມີພືດຕິກຳຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ ສະນັ້ນຄວນແຫ້ທີ່ຕົ້ນເຫດໂດຍການເບິ່ງແຍງຄວາມສະອາດ.

3. ທັງໝາ ແລະ ແມວ ຄວນສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບສັດລ້ຽງ, ໂດຍສະເພາະໝາ ແລະ ແມວ ແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດ ພະຍາດໃນໝາ ແລະ ໃນແມວ ແມ່ນມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າບາງພະຍາດ ສາມາດແຜ່ລາມຈາກສັດໄປຫາຄົນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ ສະນັ້ນແລ້ວເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງສ່ວນໃຫຍ່ຄວນໄປສັກວັກຊີນໃຫ້ສັດລ້ຽງຢູ່ສັດຕະວະແພດ ໂດຍການສັກຢາວັກຊີນສໍາລັບລູກໝາ ແລະ ລູກແມວທີ່ມີອາຍຸ 17-20 ອາທິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະສັກຢາ.

4. ຫາກິດຈະກຳຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ແລະ ເຕີມເຕັມຄວາມສຸກແບບງ່າຍໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າສັດລ້ຽງຕະມີຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ແລ່ນໄປມາ, ແລະພັກຜ່ອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນຈາກການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈະຊ່ວຍເພີ່ມພື້ນທີ່ກິດຈະກໍາໃຫ້ສັດລ້ຽງໄດ້ປົດປ່ອຍພະລັງງານ ແລະ ມັນເປັນການອອກກໍາລັງກາຍໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ນອກຈາກຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແລ້ວ, ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສັດລ້ຽງຫຼີກລ່ຽງຄວາມກົດດັນທີ່ສະສົມທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.