Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ນິໄສການດື່ມຂອງເຮົາ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເຮົາເປັນຄົນແບບໃດ

ມາລອງ​ເດົາ​ບຸກ​ຄະ​ລິກ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງຈາກ​ການ​ເມົາ​ເຫຼົ້າ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ຕົວ​ຕົນ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ຂອງ​ເຮົາເປັນແບບໃດ ຈາກ​ຈິດ​ຕະ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ສອບ​ບຸກ​ຄະ​ລິກ​ເຮົາຈະຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເລິກໃນຈິດໃຈວ່າເປັນຄົນແບບໃດ ໃນເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ.

ເວົ້າຫຼາຍ

ຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ ມັກມ່ວນ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ມັກໃຊ້ຊີວິດແບບຟຸ່ມເຟືອຍ ແລະຢູ່ໃນວົງຂອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ຫຼາຍຫຼາຍ. ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ ຈະເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະມັກຄິດວ່າຄົນອື່ນໂງ່.

ຫງຽບ

ເປັນຄົນມັກຄວາມຄິດ ແລະ ຄິດຫຼາຍ. ຈະສະນິດກັບຄົນຍາກ ແລະ ຖ້າຖືກກົດດັນຫຼາຍອາດຈະມັກຈະມັກໜີໄປສູ່ໂລກສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ ແລະບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາກ່ຽວຂ້ອງ ເລິກໆແລ້ວເປັນຄົນທີ່ໂດດດ່ຽວ ບໍ່ມັກສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອ່ອນແອຂຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະບໍ່ມັກການຖືກຜູກມັດຈາກໃຜ.

ຮ້ອງໄຫ້

ເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈອ່ອນໂຍນ, ຂີ້ນ້ອຍໃຈ, ສະເທືອນໃຈໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສະແດງອອກ ມັກເກັບໄວ້ໃນໃຈງຽບງຽບຄົນດຽວ. ແຕ່ເລິກໆເປັນຄົນທີ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນສົນໃຈຕົນເອງ ຢາກໃຫ້ຄົນຮັກ ແລະເບິ່ງແຍງ.

ທະລຶ້ງ ກວນໆ

ເປັນຄົນມັກມ່ວນ ບໍ່ມີຄວາມເຂີນອາຍເປັນຄົນທີ່ມັກເປີດເຜີຍ. ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນຈະເປັນຄົນທີ່ຮັກອິດສະລະ ​ບໍ່​ມັກ​ໃຫ້​ມີ​ໃຜມາຜູກ​ມັດ​ ​ຫຼື​ຄວບ​ຄຸມຕົນເອງເພາະເປັນຄົນເບື່ອ​ງ່າຍ ​ແລະ ​​ບໍ່​ມັກ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງມີກົດລະບຽບຫຼືກົດກົດເກນຕ່າງໆ.

ໜ້າແດງ

​ເປັນຄົນທີ່ມັກມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ. ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ມັກຈະມີຄວາມວິຕົກກັງວົນສູງກ່ຽວກັບພະຍາດ ແລະ ມັກສະແຫວງຫາຄວາມໝັ້ນຄົງສໍາລັບຊີວິດ.

ໂວຍວາຍ

ເປັນຄົນທີ່ມີອາລົມຮຸນແຮງ ປ່ຽນແປງງ່າຍແປບໜຶ່ງດີແປບໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ, ແຕ່ກໍຈະເປັນຄົນໃຈຮ້າຍງ່າຍເຊົາໄວເຊັ່ນກັນ. ມັກມີໝູ່ຫຼາຍ ເປັນຄົນຊື່ສັດຕົງໄປຕົງມາ ແລະ ບໍ່ມັກວຽກທີ່ມີພິທີການຫຼາຍ.

ມາລອງ​ເດົາ​ບຸກ​ຄະ​ລິກ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງຈາກ​ການ​ເມົາ​ເຫຼົ້າ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ຕົວ​ຕົນ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ຂອງ​ເຮົາເປັນແບບໃດ ຈາກ​ຈິດ​ຕະ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ສອບ​ບຸກ​ຄະ​ລິກ​ເຮົາຈະຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເລິກໃນຈິດໃຈວ່າເປັນຄົນແບບໃດ ໃນເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ.

ເວົ້າຫຼາຍ

ຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ ມັກມ່ວນ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ມັກໃຊ້ຊີວິດແບບຟຸ່ມເຟືອຍ ແລະຢູ່ໃນວົງຂອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ຫຼາຍຫຼາຍ. ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ ຈະເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະມັກຄິດວ່າຄົນອື່ນໂງ່.

ຫງຽບ

ເປັນຄົນມັກຄວາມຄິດ ແລະ ຄິດຫຼາຍ. ຈະສະນິດກັບຄົນຍາກ ແລະ ຖ້າຖືກກົດດັນຫຼາຍອາດຈະມັກຈະມັກໜີໄປສູ່ໂລກສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ ແລະບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາກ່ຽວຂ້ອງ ເລິກໆແລ້ວເປັນຄົນທີ່ໂດດດ່ຽວ ບໍ່ມັກສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອ່ອນແອຂຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະບໍ່ມັກການຖືກຜູກມັດຈາກໃຜ.

ຮ້ອງໄຫ້

ເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈອ່ອນໂຍນ, ຂີ້ນ້ອຍໃຈ, ສະເທືອນໃຈໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສະແດງອອກ ມັກເກັບໄວ້ໃນໃຈງຽບງຽບຄົນດຽວ. ແຕ່ເລິກໆເປັນຄົນທີ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນສົນໃຈຕົນເອງ ຢາກໃຫ້ຄົນຮັກ ແລະເບິ່ງແຍງ.

ທະລຶ້ງ ກວນໆ

ເປັນຄົນມັກມ່ວນ ບໍ່ມີຄວາມເຂີນອາຍເປັນຄົນທີ່ມັກເປີດເຜີຍ. ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນຈະເປັນຄົນທີ່ຮັກອິດສະລະ ​ບໍ່​ມັກ​ໃຫ້​ມີ​ໃຜມາຜູກ​ມັດ​ ​ຫຼື​ຄວບ​ຄຸມຕົນເອງເພາະເປັນຄົນເບື່ອ​ງ່າຍ ​ແລະ ​​ບໍ່​ມັກ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງມີກົດລະບຽບຫຼືກົດກົດເກນຕ່າງໆ.

ໜ້າແດງ

​ເປັນຄົນທີ່ມັກມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ. ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ມັກຈະມີຄວາມວິຕົກກັງວົນສູງກ່ຽວກັບພະຍາດ ແລະ ມັກສະແຫວງຫາຄວາມໝັ້ນຄົງສໍາລັບຊີວິດ.

ໂວຍວາຍ

ເປັນຄົນທີ່ມີອາລົມຮຸນແຮງ ປ່ຽນແປງງ່າຍແປບໜຶ່ງດີແປບໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ, ແຕ່ກໍຈະເປັນຄົນໃຈຮ້າຍງ່າຍເຊົາໄວເຊັ່ນກັນ. ມັກມີໝູ່ຫຼາຍ ເປັນຄົນຊື່ສັດຕົງໄປຕົງມາ ແລະ ບໍ່ມັກວຽກທີ່ມີພິທີການຫຼາຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.