ເຮືອນ Lifestyle ກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ, ຂົ້ວກາງ, ຂົ້ວແບບໃດເຖິງຈະໄດ້ກາເຟດີ

ກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ, ຂົ້ວກາງ, ຂົ້ວແບບໃດເຖິງຈະໄດ້ກາເຟດີ

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ການຂົ້ວເມັດກາເຟຍິ່ງຂົ້ວເຂັ້ມເທົ່າໃດ ຍິ່ງມີປະລິມານຄາເຟອີນຫຼຸດລົງ ແຕ່ຫຼາຍຄົ້ນກໍເລືອກກິນກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ເພາະວ່າຣົດຊາດຂົມໆນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຕື່ນໄດ້ດີກວ່າ.

ແລ້ວຕົກລົງວ່າ ຄາເຟອີນ ຫຼື ຣົດຊາດທີ່ຂົມ ໃນກາເຟ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕື່ນໄດ້ດີກວ່າກັນ?

ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຖິງວ່າກາເຟທີ່ຂົ້ວເຂັ້ມ ຈະມີປະລິມານຄາເຟອີນໜ້ອຍກວ່າກາເຟຂົ້ສກາງ ແຕ່ກໍໜ້ອຍກວ່າບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ພຽງແຕ່ 10-20% ເທົ່ານັ້ນ! ແຕ່ເອົາແທ້ໆແລ້ວ ບາງຄົນກໍເລືອກກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ເພາະຄວາມຂົມ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມັມຣົດຊາດສົ້ມໜ້ອຍໆ ໃນກາເຟຂົ້ວກາງ ໂດຍກາເຟ 1 ຈອກທີ່ເຮົາດື່ມໄປນັ້ນ, ກາເຟຂົ້ວກາງຈະມີຄາເຟອີນປະມານ 120-200 ມິລິກຼາມ, ຂະນະທີ່ກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມຈະມີຄາເຟອີນປະມານ 100-170 ມິລີກຼາມ.

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເປັນກາເຟທີ່ມາຈາກຄົນລະບ່ອນ ຂົ້ວ ແລະ ບັນຈຸຈາກຄົນລະຮ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກາເຟຂົ້ວປານກາງ ຫຼື ຂົ້ວເຂົ້ມ ກໍອາດຈະມີປະລິມານ ຄາເຟອີນ ບໍ່ຕ່າງກັນ.

ແຕ່ຖ້າສົມມຸດວ່າ ກາເຟຂົ້ວກາງ ກັບ ກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ທີ່ເຮົາມີນັ້ນ ມີກຄາເຟອີນຕ່າງກັນປະມານ 10% ແທ້ ຄຳແນະນຳທີ່ດີສຳລັບຄົນມັກດື່ມກາເຟກໍຄື ເລືອກກາເຟຂົ້ວປານກາງ ຫຼື ອ່ອນ ໃນຕອນເຂົ້າ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍທີ່ຫາກໍຕື່ນນອນໄດ້ດີ, ແຕ່ຄວນດື່ມຫຼັງຈາກຕື່ນນອນແລ້ວບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ.

ສ່ວນກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ຊ່ວງຕອນບ່າຍ ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າ ນີ້ຄືເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເພາະເຖິງວ່າຈະມີຄາເຟອີນໜ້ອຍກວ່າ ແຕ່ການດຂົ້ວກາເຟເຂົ້ມ ກໍມີສານປະກອບອື່ນໆ ທີ່ຊ່ວຍກາຕຸ້ນໃຫ້ຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວໄດ້ດີເຊັ່ນ: ສານໃນກຸ່ມ chlorogenic lactones ແລະ ສານ ໂພລີຟີນອນ ລວມເຖິງຣົດຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມເຂັ້ມຂຸ້ນ ກໍຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນປະສາດສຳພັດໄດ້ດີຕື່ມອີກ.

Exit mobile version