Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ມືໃໝ່ ຫັດດື່ມ…ກາເຟ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ!

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຫດຜົນຂອງຄົນທີ່ດື່ມກາເຟນັ້ນ ມີຢູ່ຫຼາຍສາຍເຫດ ເຊັ່ນ: ລອງດື່ມແລ້ວຕິດໃຈ, ແກ້ເຫງົານອນ, ຫຼື ດື່ມຍ້ອນວ່າໃນທີ່ປະຊຸມຍາມບ່າຍ ຜູ້ໃດກໍມັກດື່ມກາແເຟກັນ, ແຕ່ສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຢາກລອງດື່ມກາເຟ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ ຄົງຈະບໍ່ກ້າພໍທີ່ຈະຍົກກາເຟດຳຂຶ້ນມາດື່ມໄດ້.

ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳ ໃນການສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບໂລກແຫ່ງຄວາມຂົມທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນເຂົ້າມາແລ້ວ ອອກບໍ່ໄດ້.

1. ເລີ່ມຈາກກາເຟຊະນິດພື້ນຖານທີ່ມີຣົດຊາດບໍ່ແຮງເກີນໄປ ປະເພດ 3 In 1 ໂດຍເລືອກຍີ່ຫໍ້ທີ່ບໍ່ເນັ້ນຄວາມເຂັ້ມຫຼາຍ ຫຼື ຖ້າຫາກເປັນກາເຟສົດ ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມຈາກກາເຟ ລາເຕ້ (Latte) ເຊິ່ງເຮັດຈາກ ເອສເພຣສໂຊ ປະສົມ ນົມຮ້ອນ ແລະ ໂຟມນົມ ໃຫ້ຣົດຊາດທີ່ກົມກ່ອມ, ຫວານນຸ້ມ ເນື່ອງຈາກ ນົມຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຣົດຊາດກາເຟອ່ອນລົງ.

2. ເມື່ອເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍປ່ຽຮນເປັນ ຄາປູຊິໂນ້ (Cappuccino) ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບລາເຕ້ ແຕ່ປະສົມນົມໜ້ອຍກວ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຣົດຊາດຂອງກາເຟໜັກໜ້ອນກວ່າເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມນຸ້ມນວນຈາກໂຟມນົມ.

3.ພໍໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາພ້ອມແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍຊິມອາເມຣິກາໂນເຢັນ (Americano) ເຊິ່ງເຮັດຈາກ ເອສເພຣສໂຊ ເຈືອນ້ຳຮ້ອນ ຣົດຊາດຂ້ອນຂ້າງປານກາງ ບໍ່ແຮງ ຫຼື ອ່ອນຈົນເກີນໄປ ອາດເລືອກໃສ່ນ້ຳຕານເຊື່ອມ ໃຫ້ຣົດຫວານກາງໆ ເພື່ອໃຫ້ຣົດກາເຟດັ້ງເດີມຍັງຄົງຢູ່.

ນອກຈາກຊະນິດຂອງກາເໂແຕ່ລະສູດແລ້ວ ຫາກເລືອກລະດັບຂົ້ວໄດ້ ຄວນເລືອກກາເຟຂົ້ວລະດັບປານກາງກ່ອນ ຫຼື ຫາກເຈາະຈົງເລິກລົງໄປໄດ້ອີກ ຄວນເລືອກເປັນເມັດກາເຟສາຍພັນ ອາຣາບີກ້າ ຂົ້ວປານກາງ ເນື່ອງຈາກຈະໃຫ້ຣົດຊາກທີ່ສົມດຸນ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ຣົດຫວານຈາກທຳມະຊາດ, ຣົດສົ້ມຈາກກົດ ແລະ ຣົດຂົມຈາກສານຕ່າງໆ ໃນເມັດກາເຟ ທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນແຮງ ຫຼື ເຂັ້ມຈົນເກີນໄປ.

ເມື່ອລຶ້ງເຄີຍກັບຣົດຊາດກາເຟດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆລອງກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ເຊິ່ງຈະມີຣົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຫອມ, ມີຣົດຂົມຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຄ່ອຍໆປ່ຽນໄປສູ່ຣົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂຶ້ນ.

ແຕ່ຖ້າເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ແນວໃດກໍໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ການຖອຍໄປທີ່ນົມຣົດກາເຟ ກໍຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ໜ້າອາຍປານໃດ (ແມ່ນບໍ່ລະ 😅)

#Coffee #Lifestyle

#ອິນໄຊລາວ #InsideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຫດຜົນຂອງຄົນທີ່ດື່ມກາເຟນັ້ນ ມີຢູ່ຫຼາຍສາຍເຫດ ເຊັ່ນ: ລອງດື່ມແລ້ວຕິດໃຈ, ແກ້ເຫງົານອນ, ຫຼື ດື່ມຍ້ອນວ່າໃນທີ່ປະຊຸມຍາມບ່າຍ ຜູ້ໃດກໍມັກດື່ມກາແເຟກັນ, ແຕ່ສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຢາກລອງດື່ມກາເຟ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ ຄົງຈະບໍ່ກ້າພໍທີ່ຈະຍົກກາເຟດຳຂຶ້ນມາດື່ມໄດ້.

ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳ ໃນການສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບໂລກແຫ່ງຄວາມຂົມທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນເຂົ້າມາແລ້ວ ອອກບໍ່ໄດ້.

1. ເລີ່ມຈາກກາເຟຊະນິດພື້ນຖານທີ່ມີຣົດຊາດບໍ່ແຮງເກີນໄປ ປະເພດ 3 In 1 ໂດຍເລືອກຍີ່ຫໍ້ທີ່ບໍ່ເນັ້ນຄວາມເຂັ້ມຫຼາຍ ຫຼື ຖ້າຫາກເປັນກາເຟສົດ ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມຈາກກາເຟ ລາເຕ້ (Latte) ເຊິ່ງເຮັດຈາກ ເອສເພຣສໂຊ ປະສົມ ນົມຮ້ອນ ແລະ ໂຟມນົມ ໃຫ້ຣົດຊາດທີ່ກົມກ່ອມ, ຫວານນຸ້ມ ເນື່ອງຈາກ ນົມຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຣົດຊາດກາເຟອ່ອນລົງ.

2. ເມື່ອເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍປ່ຽຮນເປັນ ຄາປູຊິໂນ້ (Cappuccino) ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບລາເຕ້ ແຕ່ປະສົມນົມໜ້ອຍກວ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຣົດຊາດຂອງກາເຟໜັກໜ້ອນກວ່າເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມນຸ້ມນວນຈາກໂຟມນົມ.

3.ພໍໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາພ້ອມແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍຊິມອາເມຣິກາໂນເຢັນ (Americano) ເຊິ່ງເຮັດຈາກ ເອສເພຣສໂຊ ເຈືອນ້ຳຮ້ອນ ຣົດຊາດຂ້ອນຂ້າງປານກາງ ບໍ່ແຮງ ຫຼື ອ່ອນຈົນເກີນໄປ ອາດເລືອກໃສ່ນ້ຳຕານເຊື່ອມ ໃຫ້ຣົດຫວານກາງໆ ເພື່ອໃຫ້ຣົດກາເຟດັ້ງເດີມຍັງຄົງຢູ່.

ນອກຈາກຊະນິດຂອງກາເໂແຕ່ລະສູດແລ້ວ ຫາກເລືອກລະດັບຂົ້ວໄດ້ ຄວນເລືອກກາເຟຂົ້ວລະດັບປານກາງກ່ອນ ຫຼື ຫາກເຈາະຈົງເລິກລົງໄປໄດ້ອີກ ຄວນເລືອກເປັນເມັດກາເຟສາຍພັນ ອາຣາບີກ້າ ຂົ້ວປານກາງ ເນື່ອງຈາກຈະໃຫ້ຣົດຊາກທີ່ສົມດຸນ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ຣົດຫວານຈາກທຳມະຊາດ, ຣົດສົ້ມຈາກກົດ ແລະ ຣົດຂົມຈາກສານຕ່າງໆ ໃນເມັດກາເຟ ທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນແຮງ ຫຼື ເຂັ້ມຈົນເກີນໄປ.

ເມື່ອລຶ້ງເຄີຍກັບຣົດຊາດກາເຟດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆລອງກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ເຊິ່ງຈະມີຣົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຫອມ, ມີຣົດຂົມຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຄ່ອຍໆປ່ຽນໄປສູ່ຣົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂຶ້ນ.

ແຕ່ຖ້າເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ແນວໃດກໍໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ການຖອຍໄປທີ່ນົມຣົດກາເຟ ກໍຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ໜ້າອາຍປານໃດ (ແມ່ນບໍ່ລະ 😅)

#Coffee #Lifestyle

#ອິນໄຊລາວ #InsideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.