Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເອີ້ນຊື່ວ່າ “ແຄນ”

“ແຄນ ແລະ ສຽງແຄນ” ເປັນສຽງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ບູຮານ, ການທີ່ເພິ່ນຕັ້ງຊື່ວ່າ “ແຄນ” ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຊັດເຈນ, ໃນປັດຈຸບັນ ມີພຽງແຕ່ຕຳນານເລົ່າຂານມາແຕ່ບູຮານນະການຈາກບັນດາຊ່າງແຄນ, ໝໍຂັບ, ໝໍລຳລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນສືບຕໍ່ກັນ.

ທ່ານ ຄຳພັນ ເໝືອນສິດທິດາ, ປະທານສະມາຄົມສຽງແຄນລາວ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງແຄນລາວວ່າ “ແຄນ ແລະ ສຽງແຄນ” ໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນຄູ່ກັບຄົນລາວປະມານ 3000 ກວ່າປີແລ້ວ ໂດຍພູມປັນຍາຂອງບັນພະບຸລຸດລາວເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາ ດັ່ງຄຳກອນທີ່ວ່າ:

“ຕຳນານແຄນວ່າໄວ້       ເປັນຂອງຄູ່ຄົນລາວ

ຄືດັ່ງຄຳພັງເພີຍ         ເອີ່ຍຂານນານລ້ຳ

ຕັ້ງແຕ່ຄາວເດີມພຸ້ນ      ເປັນແດນລາວຂົງເຂດ

ຄັນຢູ່ເຮືອນພື້ນແປ້ນ      ຫາກແມ່ນເປົ່າແຄນໄດ້

ແມ່ນຄົນລາວແທ້ນາ”

“ສຽງແຄນ ເກີດຈາກສຽງນົກຮ້ອງ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ສີກັນ

ຟັງລຳພຶງລຳເພິ່ງ           ເບິ່ງໄປກໍຄືເວົ້າ

ເອົານາຍພານມາສ້າງ      ຫຼາຍແນວແລ້ວເປົ່າເບິ່ງ

ຈົນພະຍາເພິ່ນເອີ້ນ        ສຽງນີ້ກໍວ່າແຄນ”.

ສຳລັບຄວາມໝາຍຂອງ ຄຳວ່າ “ແຄນ” ສ່ວນຫຼາຍຈະນິຍົມໃຊ້ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ສ່ວນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈະນິຍົມໃຊ້ຄຳວ່າ “ໃຄ” ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນຄື: “ດີກວ່າເກົ່າ” ດັ່ງຄຳກອນທີ່ວ່າ:

“ຄຳວ່າ ແຄນ ຫຼື ໃຄ ນີ້         ແມ່ນດີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

ໃຜຜູ້ເຈັບປ່ວຍໄຂ້         ໃຄແທ້ກວ່າແຕ່ຫຼັງ

ເວົ້າເຖິງວຽກກໍ່ສ້າງ         ຮົ້ວໄຮ່ນາສວນ

ປີໃດດີສົມຄວນ          ກໍວ່າແຄນໃຄແລ້ວ”.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ແຄນລາວແມ່ນຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວມາຫຼາຍກວ່າ 3000 ປີ ຄົນລາວນິຍົມໃຊ້ປະກອບພິທີກຳທາງສາສະໜາ, ຂັບ, ລຳປະເພດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ເໜືອຈົນຮອດໃຕ້ແລະ ປັດຈຸບັນກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ນອກຈາກນີ້ສຽງແຄນລາວ ຍັງຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ໃນວັນທີ 07 ທັນວາ 2017.

#ສຽງແຄນລາວ #ທີ່ມາ #ດົນຕີລາວ

#ອິນໄຊລາວ #insideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

“ແຄນ ແລະ ສຽງແຄນ” ເປັນສຽງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ບູຮານ, ການທີ່ເພິ່ນຕັ້ງຊື່ວ່າ “ແຄນ” ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຊັດເຈນ, ໃນປັດຈຸບັນ ມີພຽງແຕ່ຕຳນານເລົ່າຂານມາແຕ່ບູຮານນະການຈາກບັນດາຊ່າງແຄນ, ໝໍຂັບ, ໝໍລຳລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນສືບຕໍ່ກັນ.

ທ່ານ ຄຳພັນ ເໝືອນສິດທິດາ, ປະທານສະມາຄົມສຽງແຄນລາວ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງແຄນລາວວ່າ “ແຄນ ແລະ ສຽງແຄນ” ໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນຄູ່ກັບຄົນລາວປະມານ 3000 ກວ່າປີແລ້ວ ໂດຍພູມປັນຍາຂອງບັນພະບຸລຸດລາວເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາ ດັ່ງຄຳກອນທີ່ວ່າ:

“ຕຳນານແຄນວ່າໄວ້       ເປັນຂອງຄູ່ຄົນລາວ

ຄືດັ່ງຄຳພັງເພີຍ         ເອີ່ຍຂານນານລ້ຳ

ຕັ້ງແຕ່ຄາວເດີມພຸ້ນ      ເປັນແດນລາວຂົງເຂດ

ຄັນຢູ່ເຮືອນພື້ນແປ້ນ      ຫາກແມ່ນເປົ່າແຄນໄດ້

ແມ່ນຄົນລາວແທ້ນາ”

“ສຽງແຄນ ເກີດຈາກສຽງນົກຮ້ອງ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ສີກັນ

ຟັງລຳພຶງລຳເພິ່ງ           ເບິ່ງໄປກໍຄືເວົ້າ

ເອົານາຍພານມາສ້າງ      ຫຼາຍແນວແລ້ວເປົ່າເບິ່ງ

ຈົນພະຍາເພິ່ນເອີ້ນ        ສຽງນີ້ກໍວ່າແຄນ”.

ສຳລັບຄວາມໝາຍຂອງ ຄຳວ່າ “ແຄນ” ສ່ວນຫຼາຍຈະນິຍົມໃຊ້ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ສ່ວນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈະນິຍົມໃຊ້ຄຳວ່າ “ໃຄ” ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນຄື: “ດີກວ່າເກົ່າ” ດັ່ງຄຳກອນທີ່ວ່າ:

“ຄຳວ່າ ແຄນ ຫຼື ໃຄ ນີ້         ແມ່ນດີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

ໃຜຜູ້ເຈັບປ່ວຍໄຂ້         ໃຄແທ້ກວ່າແຕ່ຫຼັງ

ເວົ້າເຖິງວຽກກໍ່ສ້າງ         ຮົ້ວໄຮ່ນາສວນ

ປີໃດດີສົມຄວນ          ກໍວ່າແຄນໃຄແລ້ວ”.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ແຄນລາວແມ່ນຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວມາຫຼາຍກວ່າ 3000 ປີ ຄົນລາວນິຍົມໃຊ້ປະກອບພິທີກຳທາງສາສະໜາ, ຂັບ, ລຳປະເພດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ເໜືອຈົນຮອດໃຕ້ແລະ ປັດຈຸບັນກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ນອກຈາກນີ້ສຽງແຄນລາວ ຍັງຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳຂອງຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ໃນວັນທີ 07 ທັນວາ 2017.

#ສຽງແຄນລາວ #ທີ່ມາ #ດົນຕີລາວ

#ອິນໄຊລາວ #insideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.