Thursday, May 30, 2024
Lenovo

5 ວິທີ ເປີດແອໃຫ້ປະຢັດຄ່າໄຟ

ໃນຊ່ວງນີ້ ຫຼາຍໆຄົນຄົງບໍ່ຢາກອອກໄປທາງນອກພໍປານໃດ ເພາະອາກາດຢູ່ທາງນອກນັ້ນຮ້ອນຫຼາຍ ອີກທັງຍັງເລື່ອງຂອງຝຸ່ນ PM2.5 ອີກ ຂໍເປີດແອນອນຢູ່ເຮືອນດີກວ່າ, ເຖິງວ່າການເປີດແອນອນຢູ່ບ້ານຈະເຢັນສະບາຍ ແຕ່ຄ່າໄຟທ້າຍເດືອນຄົງຈະບໍ່ເຢັນຄືແອເນາະ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມີ 5 ວິທີເປີດແອໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນໃຫ້ປະຢັດຄ່າໄຟ ລອງເອົາໄປນຳໃຊ້ເບິ່ງເດີ້.

 1. ບໍ່ເລັ່ງຄວາມເຢັນຕອນເປີດແອທຳອິດ.

ເຂົ້າໃຈວ່າ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະທົນຮ້ອນກັນບໍ່ໄຫວ ແຕ່ການເລັ່ງຄວາມເຢັນເຄື່ອງປັບອາກາດຕອນເປີດເຄື່ອງທຳອິດ ໂດຍການຫຼຸດອຸນຫະພູມໃຫ້ຕ່ຳລົງ ເປັນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງໄຟໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ໃຫ້ລໍຖ້າບຶດໜຶ່ງ ເຄື່ອງປັບອາກາດກໍເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ທັນໃຈແລ້ວ ຫຼື ອີກວິທີໜຶ່ງ ຄືໃຊ້ໂໝດເລັ່ງຄວາມໄວພັດລົມແທນຈະດີກວ່າ.

2. ບໍ່ເປີດໆ-ປິດໆ ແອຕະຫຼອດ.

ໃນທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ມີການເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ ເຄື່ອງປັບອາກາດຈະມີການດຶງພະລັງງານໄຟຟປໃຊ້ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ນອກຈາກຈະເປັນການສິ້ນເປືອງພະລັງງານແລ້ວ ການເປີດ-ປິດ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຕະຫຼອດ ສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປັບອາກາດມີບັນຫາໃນພາຍຫຼັງໄດ້.

3. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງແດດສ່ອງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ.

  ການທີ່ມີແສງແດດສ່ອງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີອຸນຫະພູມສູງ ແອຈະຍິ່ງເຮັດວຽກໜັກ ຖ້າຫ້ອງໃດທີ່ຖືກແດດສ່ອງໝົດມື້ ໃຫ້ຫາຜ້າກັ້ງທີ່ຊ່ວຍກັນແດດມາຕິດໄວ້ຢູ່ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ກ່ອນເປີດເຄື່ອງປັບອາກາດ ໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມລະບາຍອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກໄປຈາກຫ້ອງ.

  4. ບໍ່ນຳເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ.

  ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ້ຳຮ້ອນ ລ້ວນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນອາດຈະເບິ່ງຂ້າມແມ່ນ ສິ່ງຂອງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ປຽກ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ບັນຈຸຂອງແຫຼວ ແລະ ອື່ນໆ ກໍເຮັດໃຫ້ແອເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ເພາະເຄື່ອງປັບອາກາດ ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມໃນຫ້ອງອອກໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປືອງຄ່າໄຟນັ້ນເອງ.

  5. ເພີ່ມອຸນຫະພູມໃຫ້ຢູ່ທີ່ 25-26 ອົງສາ.

  ຖ້າມື້ໃດອາກາດບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດແອໝົດມື້ ໃຫ້ປັບອຸນຫະພູມເປັນ 25-26 ອົງສາ ເພາະເຮົາມັກຈະເຂົ້າໃຈວ່າ 25 ອົງສານັ້ນ ປະຢັດໄຟແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ອຸນຫະພູມ 25 ອົງສາ ຄືອຸນຫະພູມທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເປີດແລ້ວສະບາຍໂຕ ແຕ່ເຖິງເຮົາຈະປັບອຸນຫະພູມເປັນ 26-27 ອົງສາ ກໍບໍ່ຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງຈາກ 25 ອົງສາ ພໍປານໃດ.

  #ອິນໄຊລາວ #InsideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

  ໃນຊ່ວງນີ້ ຫຼາຍໆຄົນຄົງບໍ່ຢາກອອກໄປທາງນອກພໍປານໃດ ເພາະອາກາດຢູ່ທາງນອກນັ້ນຮ້ອນຫຼາຍ ອີກທັງຍັງເລື່ອງຂອງຝຸ່ນ PM2.5 ອີກ ຂໍເປີດແອນອນຢູ່ເຮືອນດີກວ່າ, ເຖິງວ່າການເປີດແອນອນຢູ່ບ້ານຈະເຢັນສະບາຍ ແຕ່ຄ່າໄຟທ້າຍເດືອນຄົງຈະບໍ່ເຢັນຄືແອເນາະ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມີ 5 ວິທີເປີດແອໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນໃຫ້ປະຢັດຄ່າໄຟ ລອງເອົາໄປນຳໃຊ້ເບິ່ງເດີ້.

  1. ບໍ່ເລັ່ງຄວາມເຢັນຕອນເປີດແອທຳອິດ.

  ເຂົ້າໃຈວ່າ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະທົນຮ້ອນກັນບໍ່ໄຫວ ແຕ່ການເລັ່ງຄວາມເຢັນເຄື່ອງປັບອາກາດຕອນເປີດເຄື່ອງທຳອິດ ໂດຍການຫຼຸດອຸນຫະພູມໃຫ້ຕ່ຳລົງ ເປັນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງໄຟໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ໃຫ້ລໍຖ້າບຶດໜຶ່ງ ເຄື່ອງປັບອາກາດກໍເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ທັນໃຈແລ້ວ ຫຼື ອີກວິທີໜຶ່ງ ຄືໃຊ້ໂໝດເລັ່ງຄວາມໄວພັດລົມແທນຈະດີກວ່າ.

  2. ບໍ່ເປີດໆ-ປິດໆ ແອຕະຫຼອດ.

  ໃນທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ມີການເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ ເຄື່ອງປັບອາກາດຈະມີການດຶງພະລັງງານໄຟຟປໃຊ້ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ນອກຈາກຈະເປັນການສິ້ນເປືອງພະລັງງານແລ້ວ ການເປີດ-ປິດ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຕະຫຼອດ ສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປັບອາກາດມີບັນຫາໃນພາຍຫຼັງໄດ້.

  3. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງແດດສ່ອງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ.

   ການທີ່ມີແສງແດດສ່ອງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີອຸນຫະພູມສູງ ແອຈະຍິ່ງເຮັດວຽກໜັກ ຖ້າຫ້ອງໃດທີ່ຖືກແດດສ່ອງໝົດມື້ ໃຫ້ຫາຜ້າກັ້ງທີ່ຊ່ວຍກັນແດດມາຕິດໄວ້ຢູ່ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ກ່ອນເປີດເຄື່ອງປັບອາກາດ ໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມລະບາຍອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກໄປຈາກຫ້ອງ.

   4. ບໍ່ນຳເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ.

   ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ້ຳຮ້ອນ ລ້ວນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນອາດຈະເບິ່ງຂ້າມແມ່ນ ສິ່ງຂອງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ປຽກ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ບັນຈຸຂອງແຫຼວ ແລະ ອື່ນໆ ກໍເຮັດໃຫ້ແອເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ເພາະເຄື່ອງປັບອາກາດ ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມໃນຫ້ອງອອກໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປືອງຄ່າໄຟນັ້ນເອງ.

   5. ເພີ່ມອຸນຫະພູມໃຫ້ຢູ່ທີ່ 25-26 ອົງສາ.

   ຖ້າມື້ໃດອາກາດບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດແອໝົດມື້ ໃຫ້ປັບອຸນຫະພູມເປັນ 25-26 ອົງສາ ເພາະເຮົາມັກຈະເຂົ້າໃຈວ່າ 25 ອົງສານັ້ນ ປະຢັດໄຟແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ອຸນຫະພູມ 25 ອົງສາ ຄືອຸນຫະພູມທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເປີດແລ້ວສະບາຍໂຕ ແຕ່ເຖິງເຮົາຈະປັບອຸນຫະພູມເປັນ 26-27 ອົງສາ ກໍບໍ່ຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງຈາກ 25 ອົງສາ ພໍປານໃດ.

   #ອິນໄຊລາວ #InsideLaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

   More from author

   Related posts

   ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

   Latest posts

   Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

   (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

   ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

   ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

   5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

   "ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.