Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ວິທີຂັບລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ໃຫ້ປະຢັດນຳ້ມັນ

ມີຈັກມື້ນຶ່ງບໍ່ທີ່ອອກຈາກເຮືອນໄປແລ້ວ ບໍ່ມີລົດແອອັດ? ປະໂຫຍກຄຳຖາມນີ້ ເປັນຄຳຕອບທີ່ດີ ຂອງຄົນທີ່ເລືອກໃຊ້ລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ເພາະມັນສະດວກະບາຍ, ຂັບງ່າຍ, ຂຶ້ນທາງຊັນ ກໍບໍ່ຢ້ານລົດໄຫຼ ແລະສິ່ງສຳຄັນກໍຄື ເວລາພົບຝູງລົດແອອັດ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເມື່ອຍ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ລົດເກຍອໍໂຕ້ ຈະບໍ່ມີຈຸດດ້ອຍ ເພາະຄວາມທົນທານ, ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະອັດຕາສິ້ນເປືອງນຳ້ມັນນັ້ນ ສູງກວ່າລົດເກຍທຳມະດາ.

ເມື່ອໃຊ້ລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ການບຳລຸງຮັກສາເປັນເລື່ອງຕາມໄລຍະເວລາ ແຕ່ເລື່ອງອັດຕາສິ້ນເປືອງນຳ້ມັນ ສາມາດປັບໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ ຈາກນິດໄສການຂັບ ແລະເຕັກນິກເລັກໆນ້ອຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອອມເງິນໃນກະເປົາຂອງທ່ານໄດ້ ໂດຍສາມາດປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

 1. ຮູ້ຈັກລົດຕົວເອງ: ຮູ້ຈັກລົດ ຍິ່ງຂັບກໍຈະຍິ່ງປະຢັດ, ຫຼາຍທ່ານອາດຂັບລົດທຸກມື້ ແຕ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບນິດໄສຂອງລົດ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ກໍຄື ໄລຍະທີ່ແຮງບິດສູງສຸດຖືກຮຽກອອກມາ ຊຶ່ງຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນຍາມເລັ່ງແຊງ.
 2. ບໍ່ຕ້ອງຢຽບຄັນເລັ່ງທຸກຄັ້ງ: ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະຮຽກເຕັກນີ້ວ່າ Walking Speed ນັ້ນໝາຍເຖິງການທີ່ລົດສາມາດເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢຽບຄັນເລັ່ງ. ຍົກຕົວຢ່່າງ: ໃນຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນທີ່ລົດເຄື່ອນໂຕຊ້າໆ ພຽງແຕ່ເຂົ້າເກຍ D ໄວ້ ແລ້ວໃຊ້ຕີນຄຸມເບກກໍພຽງພໍແລ້ວ.
 3. ປັບເກຍເມື່ອຂຶ້ນທາງຊັນ: ການຂຶ້ນທາງຊັນ ໂດຍສະເພາະການຂຶ້ນບ່ອນຈອດລົດຕ່າງໆ ຫຼາຍທ່ານມັກຈະລະເລີຍການປ່ຽນມາເປັນເກຍຕົວ L. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖ້າຖາມວ່າ  ຜິດ ຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບຄື “ບໍ່”, ແຕ່ມັນບໍ່ເໝາະສົມ. ການໃຊ້ເກຍ D ໂດຍໃຊ້ກຳລັງແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສົ່ງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ລົດບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງຮູ້ກັບເນີນຊັນຫຼາຍ ຜົນກໍຄື ປະຢັດກວ່າ.
 4. ຄິກດາວສະເພາະທີ່ຈຳເປັນ: ການຄິກດາວໃນເກຍອໍໂຕ້ ນັ້ນ ຖືເປັນເລື່ອງເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການເລັ່ງແຊງ, ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງແລກມາດ້ວຍອັດຕາກິນນຳ້ມັນ ຊຶ່ງແມ່ນແຕ່ລະບົບເກຍປັດຈຸບັນຈະມີການພັດທະນາໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ດີ ສົ່ງກຳລັງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ການຄິກດາວ ກໍຍັງປຽບໄດ້ດັ່ງການດຶງເກຍຢູ່ດີ. ຫຼາຍຄົນທີ່ຂັບລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ເຂົ້າໃຈວ່າ ການຄິກດາວນັ້ນ ເປັນວິທີທີ່ເລັ່ງແຊງ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ນອກຈາກທີ່ປາຍຕີນແລ້ວ ຍັງມີການໃຊ້ລະບົບ Overdrive ຫຼື O/d ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກຍປ່ຽນຢ່າງນິ່ມນວນຫຼາຍກວ່າການຄິກດາວ ຫຼື ບາງຄັນເປັນຕຳແໜ່ງ D/D3 ຕາມແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ລົດ.
 5. ເບກໃຫ້ໜ້ອຍ, ໃຊ້ວິທີຜ່ອນແທນ: ຮູບແບບການຂັບຂີ່ທີ່ໃຊ້ວິທີຜ່ອນຄວາມໄວ ເປັນອີກຫົນທາງນຶ່ງທີ່ຈະຢັດນຳ້ມັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ເມື່ອລົດແອອັດຢູ່ດ້ານໜ້າ ລອງກະໄລຍະແລ້ວປ່ອຍຄັນເລັ່ງໃຫ້ລົດໄຫຼໄປເລື້ອຍໆ ດ້ວຍແຮງລົມ ເພາະເມື່ອເຮົາເບກ ລົມຈກທໍ່ໄອດີ ຈະຖືກດູດມາທີ່ໝໍ້ລົມ ເພື່ອຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ຊຶ່ງຈະມີອັດຕາຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າການທີ່ເຮົາບໍ່ຢຽບຄັນເລັ່ງ ຫຼື ຜ່ອນຄວາມໄວ. ນີ້ຍັງບໍ່ນັບການສູນເສຍນຳ້ມັນ ກັບການເລັ່ງເມື່ອຄວາມໄວຫຼຸດລົງກວ່າທີ່ຂັບປົກກະຕິ ຊຶ່ງເທົ່າກັບການເຜົານຳ້ມັນ 2 ເທົ່າໂຕ.
 6. ຢຽບຄັນເລັ່ງໃຫ້ນຽນ: ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຝຶກຂັບລົດຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ ມັກຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ການຢຽບຄັນເລັ່ງນັ້ນ ເປັນເລື່ອງສຳຄັນໃນການພິຊິດຄວາມປະຢັດ ທີ່ຈະໃຊ້ນຳ້ມັນໃຫ້ກຸ້ມຄ່າ. ວິທີກໍຄື ຢຽບແຕ່ພໍດີ ໂດຍອາດຈະໃຊ້ວິທີກົດເລັ່ງໄປຮອດລະດັບຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການກ່ອນ ແລ້ວຜ່ອນຮັກສາຄວາມໄວ ແລະສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ໃຫ້ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໄວໃຫ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດທາງ.

ມີຈັກມື້ນຶ່ງບໍ່ທີ່ອອກຈາກເຮືອນໄປແລ້ວ ບໍ່ມີລົດແອອັດ? ປະໂຫຍກຄຳຖາມນີ້ ເປັນຄຳຕອບທີ່ດີ ຂອງຄົນທີ່ເລືອກໃຊ້ລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ເພາະມັນສະດວກະບາຍ, ຂັບງ່າຍ, ຂຶ້ນທາງຊັນ ກໍບໍ່ຢ້ານລົດໄຫຼ ແລະສິ່ງສຳຄັນກໍຄື ເວລາພົບຝູງລົດແອອັດ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເມື່ອຍ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ລົດເກຍອໍໂຕ້ ຈະບໍ່ມີຈຸດດ້ອຍ ເພາະຄວາມທົນທານ, ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະອັດຕາສິ້ນເປືອງນຳ້ມັນນັ້ນ ສູງກວ່າລົດເກຍທຳມະດາ.

ເມື່ອໃຊ້ລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ການບຳລຸງຮັກສາເປັນເລື່ອງຕາມໄລຍະເວລາ ແຕ່ເລື່ອງອັດຕາສິ້ນເປືອງນຳ້ມັນ ສາມາດປັບໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ ຈາກນິດໄສການຂັບ ແລະເຕັກນິກເລັກໆນ້ອຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອອມເງິນໃນກະເປົາຂອງທ່ານໄດ້ ໂດຍສາມາດປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

 1. ຮູ້ຈັກລົດຕົວເອງ: ຮູ້ຈັກລົດ ຍິ່ງຂັບກໍຈະຍິ່ງປະຢັດ, ຫຼາຍທ່ານອາດຂັບລົດທຸກມື້ ແຕ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບນິດໄສຂອງລົດ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ກໍຄື ໄລຍະທີ່ແຮງບິດສູງສຸດຖືກຮຽກອອກມາ ຊຶ່ງຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນຍາມເລັ່ງແຊງ.
 2. ບໍ່ຕ້ອງຢຽບຄັນເລັ່ງທຸກຄັ້ງ: ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະຮຽກເຕັກນີ້ວ່າ Walking Speed ນັ້ນໝາຍເຖິງການທີ່ລົດສາມາດເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢຽບຄັນເລັ່ງ. ຍົກຕົວຢ່່າງ: ໃນຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນທີ່ລົດເຄື່ອນໂຕຊ້າໆ ພຽງແຕ່ເຂົ້າເກຍ D ໄວ້ ແລ້ວໃຊ້ຕີນຄຸມເບກກໍພຽງພໍແລ້ວ.
 3. ປັບເກຍເມື່ອຂຶ້ນທາງຊັນ: ການຂຶ້ນທາງຊັນ ໂດຍສະເພາະການຂຶ້ນບ່ອນຈອດລົດຕ່າງໆ ຫຼາຍທ່ານມັກຈະລະເລີຍການປ່ຽນມາເປັນເກຍຕົວ L. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖ້າຖາມວ່າ  ຜິດ ຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບຄື “ບໍ່”, ແຕ່ມັນບໍ່ເໝາະສົມ. ການໃຊ້ເກຍ D ໂດຍໃຊ້ກຳລັງແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສົ່ງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ລົດບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງຮູ້ກັບເນີນຊັນຫຼາຍ ຜົນກໍຄື ປະຢັດກວ່າ.
 4. ຄິກດາວສະເພາະທີ່ຈຳເປັນ: ການຄິກດາວໃນເກຍອໍໂຕ້ ນັ້ນ ຖືເປັນເລື່ອງເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການເລັ່ງແຊງ, ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງແລກມາດ້ວຍອັດຕາກິນນຳ້ມັນ ຊຶ່ງແມ່ນແຕ່ລະບົບເກຍປັດຈຸບັນຈະມີການພັດທະນາໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ດີ ສົ່ງກຳລັງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ການຄິກດາວ ກໍຍັງປຽບໄດ້ດັ່ງການດຶງເກຍຢູ່ດີ. ຫຼາຍຄົນທີ່ຂັບລົດເກຍ ອໍໂຕ້ ເຂົ້າໃຈວ່າ ການຄິກດາວນັ້ນ ເປັນວິທີທີ່ເລັ່ງແຊງ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ນອກຈາກທີ່ປາຍຕີນແລ້ວ ຍັງມີການໃຊ້ລະບົບ Overdrive ຫຼື O/d ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກຍປ່ຽນຢ່າງນິ່ມນວນຫຼາຍກວ່າການຄິກດາວ ຫຼື ບາງຄັນເປັນຕຳແໜ່ງ D/D3 ຕາມແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ລົດ.
 5. ເບກໃຫ້ໜ້ອຍ, ໃຊ້ວິທີຜ່ອນແທນ: ຮູບແບບການຂັບຂີ່ທີ່ໃຊ້ວິທີຜ່ອນຄວາມໄວ ເປັນອີກຫົນທາງນຶ່ງທີ່ຈະຢັດນຳ້ມັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ເມື່ອລົດແອອັດຢູ່ດ້ານໜ້າ ລອງກະໄລຍະແລ້ວປ່ອຍຄັນເລັ່ງໃຫ້ລົດໄຫຼໄປເລື້ອຍໆ ດ້ວຍແຮງລົມ ເພາະເມື່ອເຮົາເບກ ລົມຈກທໍ່ໄອດີ ຈະຖືກດູດມາທີ່ໝໍ້ລົມ ເພື່ອຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ຊຶ່ງຈະມີອັດຕາຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າການທີ່ເຮົາບໍ່ຢຽບຄັນເລັ່ງ ຫຼື ຜ່ອນຄວາມໄວ. ນີ້ຍັງບໍ່ນັບການສູນເສຍນຳ້ມັນ ກັບການເລັ່ງເມື່ອຄວາມໄວຫຼຸດລົງກວ່າທີ່ຂັບປົກກະຕິ ຊຶ່ງເທົ່າກັບການເຜົານຳ້ມັນ 2 ເທົ່າໂຕ.
 6. ຢຽບຄັນເລັ່ງໃຫ້ນຽນ: ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຝຶກຂັບລົດຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ ມັກຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ການຢຽບຄັນເລັ່ງນັ້ນ ເປັນເລື່ອງສຳຄັນໃນການພິຊິດຄວາມປະຢັດ ທີ່ຈະໃຊ້ນຳ້ມັນໃຫ້ກຸ້ມຄ່າ. ວິທີກໍຄື ຢຽບແຕ່ພໍດີ ໂດຍອາດຈະໃຊ້ວິທີກົດເລັ່ງໄປຮອດລະດັບຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການກ່ອນ ແລ້ວຜ່ອນຮັກສາຄວາມໄວ ແລະສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ໃຫ້ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໄວໃຫ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດທາງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.