Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ກວດໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນ

ສປປ ລາວ ແຈ້ງຢຸດ! ການກວດໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນ ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກ່ອນເຂົ້າປະເທດ

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເດືນທາງເຂົ້າມາປະເທດລາວ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນກວດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແບບໄວ ໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ, ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດລົບລ້າງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດໃຫ້ເດີນທາງໄດ້ແບບປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນຊັກວັກຊີນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການກວດໂຄວິດ-19 ໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!