Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊີ້ແຈງບັນຫາການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ!

ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງສາເຫດການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ທີ່ເປັນສະພາບແກ່ຍາວ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ. ເຊິ່ງມີຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເກີດຈາກ ການແຈ້ງຕົວະວ່າໃບຕາດິນເສຍ: ໃນກໍລະນີເຈົ້າຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!