Tag: ກະຊວງແຮງງານ

ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງ! ບໍ່ໃຫ້ເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ກະແສການເອົາແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ກຳລັງມາແຮງ ເຮັດຫຼາຍບໍລິສັດ ພາກັນຂົນຂວາຍເອົາຄົນລາວ ໄປເຮັດວຽກໂດຍຮຽກຮ້ອງຄ່າມັດຈໍາ ແຕ່ກໍບໍ່ສົ່ງໄປຕາມທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນູຍາດຫຼືບໍ່.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!