Tag: ກະຊາຍຂາວ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ “ລາຊາບີ ຜັກຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ” ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19

ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄວ້ດັ່ງນີ້

9 ສັບພະຄຸນທີ່ຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບກະຊາຍຂາວ ຢາພື້ນເມືອງ ທີ່ພວມຫາລືໃຊ້ຄຽງຄູ່ໃນການປິ່ນປົວໂຄວິດ-19

ຫຼັງຈາກທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ເພື່ອນຳໃຊ້ ຢາພື້ນເມືອງ ທີ່ສະກັດຈາກກະຊາຍຂາວ ແລະ ຢາຕົ້ມ ຄຽງຄູ່ກັບການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!