Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

Tag: ກະເສດຫຼວງອິນທະນົນ

3 ໂຄງການຕົວແບບທີ່ດີ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ໂຄງການພັດທະນາດອຍຕຸງ (ຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ), ໂຄງການຮ້ອຍໃຈຮັກ ແລະ ສະຖານີກະເສດຫຼວງດອຍອິນທະນົນ (ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່) ແມ່ນເປັນໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນ ມູນນິທິແມ່ຟ້າຫຼວງ ທີ່ສົມເດັດຍ່າ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1988 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!