Tag: ການຈອດລົດຢູ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ ແລະ ປັບປຸງ ການຈອດລົດຢູ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ Boten Frontier Services Limited ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈອດລົດຢູ່ໜ້າສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າຈອດລົດເດີ່ນໜ້າສະຖານນີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບປະເດັນຄຳຖາມທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບ ມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂການເກັບຄ່າຈອດລົດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!