Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ການທ່ອງທ່ຽວ

ການ​ນຳ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍຂອງ​ແຂວງ

ການນໍາຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຖື ເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ່ໃນ 3 ທ່າແຮງໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ໂດຍມີທ່າແຮງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້; ອຸດສາຫະກໍາ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!