Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ການບໍລິໂພກສັດປ່າ

WWF ຈັດກິດຈະກຳ ລົນນະລົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກສັດປ່າ ແນໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທຳມະຊາດຂອງທັງ 3 ປະເທດ:​ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ.

​ໃນລະຫວ່າງ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ກາງເດືອນ ທັນວາ 2022 ນີ້, ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) ຈັດກິດຈະກຳລົນນະລົງ​ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ​ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຈາກ​ສອງບັນຫາ​ຮ້າຍແຮງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມສ່ຽງ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ​ຜົນກະທົບຕໍ່ທຳ​ມະ​ຊາດ. ອົງການ WWF ໄດ້ເ​ຮັດ​ວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ສັດ​ປ່າ​ຢູ່ ​ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ.​

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!