Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ການປູກອ້ອຍ

ອັດຕະປື ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນໃສ່ການປູກອ້ອຍໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ພາຍຫລັງທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າຕານອ້ອຍ TTC ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການປູກອ້ອຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ກ່ຽວກັບການນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ນ້ຳຕານອ້ອຍ TTC ຕາມແຜນໂຄງການ 2+3 ໃນການຮ່ວມມື ຜະລິດກະສິກຳລະຫວ່າງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!