Tag: ການປ້ອງກັນພະຍາດລຳປີສະກິນ

ຮູ້ຈັກ ພະຍາດລຳປີສະກິນ ລະບາດໃນງົວ-ຄວາຍ ຄົນກິນຊີ້ນຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່

ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບງົວ-ຄວາຍ ຫຼື ລຳປີສະກິນ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນໂຕງົວ-ຄວາຍ ພົບການລະບາດໃນປະເທດພຶ້ນບ້ານ ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສ Lumpy skin disease virus ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຂອ້ນສະເພາະໃນງົວຄວາຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!