Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ການພັດທະນາສື່

ສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ທັນກັບສັງຄົມຍຸກໃໝ່.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຖືວ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກັບສັງຄົມໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!