Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ການວາດລວດລາຍຜ້າເປັນອາຊີບທີ່ມີສະເໜ່ຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງ

ການວາດລວດລາຍຜ້າເປັນອາຊີບທີ່ມີສະເໜ່ຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງ

ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ໃຊ້ຊີວິດແບບຜະລິດໃຊ້ເອງ ແລະ ປະກອບອາຊີບຫັດຖະກຳເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະການຕ່ຳຜ້າ ແລະ ຕັດຫຍີບຊຸດພື້ນເມືອງ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນອາຊີບທີ່ມີສະເໜ່ ແລະ ເປັນເອກະລັກວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!