Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ການສັກລາຍ

ຄວາມເຊື່ອແລະຄ່ານິຍົມຂອງການສັກລາຍຂອງ​ຄົນ​ລາວ

ສັກລາຍ ຫຼືລາຍສັກແມ່ນສິລະປະເທິງຜິວໜັງຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງລາຍສັກເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຢ່າງທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນແອບແຝງຢູ່ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າຄວາມເຊື່ອ ແລະຄ່ານິຍົມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!