Tag: ການຮຽນຮູ້

ທັກສະທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ ກ່ອນຈົບຈາກຮົ້ວມະຫາໄລ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າສູ່ຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາຕ້ອງມີການປັບໂຕ, ຕ້ອງມີການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາຄວນມີກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຮຽນຈົບ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!