Monday, July 22, 2024
Lenovo

Tag: ການຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ

ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ໄທ 6 ຫຼັກສູດ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ກົມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ (TICA) ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄທ ຮ່ວມກັບ ມະຫະວິທະຍາໄລບູຣະພາ, ສະຖາບັນລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ, ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ເທວະວົງວະໂຣປະການ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້ ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ປະຈຳປີ 2022 ພາຍໃຕ້ແຜນງານຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ໄລຍະ 3 ປີ ສະບັບທີ 1(ປີ 2020-2022) ຈຳນວນ 6 ຫຼັກສູດ ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 76 ຄົນ.

ມອບທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ເພື່ອເປັນການສານຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມບຸກຄະລາກອນ ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ລາວ-ໄທ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂຶ້ນຕື່ມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ; ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022 ຢູ່ທີ່ ສະຖານທູດໄທ ປະຈຳລາວ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!