Tag: ການເຂົ້າສັງຄົມ

13 ພຶດຕິກໍາດີໆ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນທີ່ຊ່ວຍ “ໃຫ້ທ່ານບໍ່ເຖົ້າໄວ”

"ເຖົ້າ" ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຮູ້ດີອາຍຸຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ໜ້ອຍໆ ບໍ່ໄດ້ໜຸ່ມສາວແລ້ວ ຫາກມີຄົນເບິ່ງວ່າເຮົາເຖົ້າ ທັງທີ່ອາຍຸແທ້ໆຂອງເຮົາຍັງຢູ່ໄວໜຸ່ມ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາເລີຍຮູ້ສຶກບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາຕອກຢໍ້າແບບນີ້ ເຖິງວ່າ ອາຍຸຂອງເຮົາຈະຫຼາຍແທ້ໆ ຫຼື ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸກາງຄົນ ໄວໜຸ່ມສາວ ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກເບີ່ງຄຶວ່າຕົນເອງໜ້າເຖົ້າກວ່າອາຍຸ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຍິ່ງຢາກໃຫ້ໜ້າອ່ອນກວ່າໄວ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ຈະຄວບຄຸມໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອາຍຸ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!