Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ການແຕ່ງດອງ

​ຕ້ອງ​ຮູ້! ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງຕ້ອງ​ມີ​ຄ່າ​ດອງ!​ ສິນ​ສອດ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງປະເພນີ ການແຕ່ງດອງ ມັກໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ຄ່າດອງ ຫຼື “ສິນສອດ” ຄຽງຄູ່ກັນສະເໝີ    ຜ່ານມາມັກປາກົດໃຫ້ເຫັນ ການຄາດຄ່າດອງລະດັບຮ້ອຍລ້ານພັນລ້ານ,ຫຼາຍຄູ່ຕ້ອງແຍກທາງກັນຍ້ອນ ບໍ່ມີຄ່າດອງມາແຕ່ງ, ບາງ ຄູ່ຕ້ອງຂ້າຕົວຕາຍກາຍເປັນ ບັນຫາຂອງສັງຄົມແຕ່ຫຼາຍໆຄູ່ກໍສົມຫວັງຍ້ອນ ຄ່າດອງພຽງພໍແຕ່ກໍເຮັດ ໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົງໄສພ້ອມທັງຕັ້ງຄຳຖາມໃນໃຈວ່າຄ່າດອງໝາຍເຖິງຫຍັງ,ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຕ້ອງມີ,ມີມາແຕ່ສະໄໝ     ໃດ?...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!