Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ການໃຊ້ຊີວິດ

ເຫງົານອນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ອາການເຫງົານອນຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກຢູ່ ເຖິງວ່າເຮົາຈະນອນມາເຕັມອີ່ມແລ້ວກໍຕາມ ເຊິ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພົບບັນຫານີ້ຢູ່ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກເຖິງສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫຍັງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ທີ່ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ເຈົ້າພົບບັນຫາຫຍັງແດ່? ກັບການໃຊ້ຊີວິດ ໃນເສດຖະກິດແບບນີ້.

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ຈາກລາຍຮັບທີ່ມີຊ່ຳເກົ່າ ແຕ່ລາຍຈ່າຍຊ້ຳພັດສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບຕົວ ແລະ ຫາວິທີຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!