Tag: ກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ

ຊ່ວຍກັນກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍໃຫ້ໝົດໄປ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ປັດຈຸບັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕຽງນອນຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍບາງແຫ່ງບໍ່ພຽງພໍ ຍ້ອນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໄຂ້ຍຸງລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!