Sunday, April 14, 2024
Lenovo

Tag: ກຳລັງແຮງ

ນາຍົກເນັ້ນພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແມ່ນເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສຸດ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ຖືສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດວຽກງານການພັດທະນາຊົນນະບົດເປັນພິເສດ ຍ້ອນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນສະພາບຂອງເຂດເລົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະ ດວກ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຍັງເອື່ອຍອີງທໍາມະຊາດໃນການດຳລົງຊີວິດ, ຕາໜ່າງການສຶກສາ ແລະ ສາທາ ບາງເຂດກໍ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ໃນກໍລະນີທີ່ເຂົ້າໄປຮອດ ຊໍ້າພັດມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ. ພ້ອມນີ້...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!