Tag: ຂາດວິຕາມິນ

ເມື່ອຍງ່າຍ ອ່ອນເພຍ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ເພາະຂາດວິຕາມິນ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແຕ່ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຄືກັນວ່າ ອາການອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍງ່າຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ເປັນຫວັດເລື້ອຍໆ ຫຼື ຕື່ນເຊົ້າມາກໍບໍ່ສົດຊື່ນ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນເດິກ ກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຄິດຄາຢູ່ໃນໃຈວ່າ ອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງໂຣກປະເພດໃດ? ປ່ວຍເປັນຫຍັງ ຫຼື ບໍ່? ແຕ່ຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ  ເພາະບາງຄັ້ງອາການເຫຼົ່ານີ້ ອາດເປັນເພາະທ່ານຂາດສານອາຫານບາງຢ່າງ, ຂາດວິຕາມິນບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພາກັນຮຽກວ່າ “ພາວະພ່ອງສຸຂະພາບ” (Sub-optimal Health).

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!