Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ຂີ້ເຂັບສາຍພັນໃໝ່

ຂີ້ເຂັບລາວລອຍນ້ຳໄດ້ ໂຕລະ 1,4 ລ້ານກີບ ມີດີແນວໃດ?

ການທີ່ໄດ້ເຫັນ ຂີ້ເຂັບລອຍໜີນ້ຳນັ້ນ ເປັນອີກໜຶ່ງປະສົບການທີ່ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນເຫັນແລ້ວຮູ້ສຶກຂົນລຸກ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂີ້ເຂັບທຸກໂຕທີ່ຢ້ານນ້ຳ ໂດຍສະເພາະຂີ້ເຂັບນ້ຳຕົກສາຍພັນລາວ ທີ່ສ້າງຄວາມຮືຮາໄປທົ່ວວົງການ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແມງໄມ້ຕ່າງໆ (Entomology) ເຊິ່ງຊ່ວຍເປີດໂລກະທັດໃນການສຶກສາ ຂີ້ເຂັບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າທີ່ຜ່ານມາ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!