Tag: ຂ່າວປອມ

6 ຄຳແນະນຳ! ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງໂຄວິດ-19

ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ, ພວມປະເຊີນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ ແລະ ທາງລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ເລັ່ງສັກວັກຊີນປ້ອງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ທັງນີ້, ກໍ່ເຫັນວ່າປະຊາຊົນລາວຫັນມາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ວຽກງານ

Facebook ແນະນຳວິທີກວດເບິ່ງຂ່າວໂຄວິດ-19 ປອມ ໃນລາວ

ໃນໄລຍະທີ່ໂລກປອດອັກເສບ ໂຄວິດ-19 ກໍາລັງລະບາດໃນທົ່ວໂລກ, ການທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ເປັນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການກັ່ນຕອງການເເບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອນໄລ. ຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນຈິງ ຈະສ້າງຄວາມສັບສົນ ເເລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!