Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: ຄວາມຄຽດ

ໄຫວບໍ່ເຈນ Z! ຜົນສຳຫຼວດເຜີຍ ຄົນເຈນ Z ມີຄວາມຄຽດສະສົມຫຼາຍກວ່າ ຄົນເຈນ X

ຜົນການສຳຫຼວດຈາກອົງກອນ Resolution Foundation (RF) ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຄົນເຈນ Z ມີຄວາມຕຶງຄຽດສະສົມຫຼາຍກວ່າ ຄົນເຈນ X ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂາກວຽກດຸ ແລະ ຮູສຶກວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ.

ຫາເວລາພັກຜ່ອນ! ຫາກພົບວ່າເຮົາມີພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການຮຽນ ການເຮັດວຽກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມຄຽດ ຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຄ່ອຍໆສະສົມຄວາມເມື່ອຍ ຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ໂຕຂອງເຮົາເອງຈະສົ່ງສັນຍານອອກມາ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາມີ 6 ສັນຍານນີ້ ກໍຄວນຫາເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຄວາມຄຽດ ເປັນໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ມຜົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມໜາ ຄວາມບາງ ຫຼື ການຫຼົ່ນ ມັກຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຊ່ວງອາຍຸ ເຊິ່ງປັດໄຈໃນການປ່ຽນແປງນອກຈາກອາຍຸແລເວຍັງມີປັດໄຈອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!