Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ຄວາມທ້າທາຍ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ ປົກຄຸມ 70% ໃນ ປີ 2020

ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ: ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ມີນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານປ່າໄມ້ຫລາຍສະບັບກໍຕາມ, ແຕ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມ ຊືມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!