Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ຄວາມອັນຕະລາຍ

ອັນຕະລາຍ! ແມ່ບ້ານບໍ່ຄວນເຮັດ ເອົານ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ກັບ ໄຮເຕີ້ ປະສົມກັນ.

ແມ່ບ້ານຫຼາຍຄົນຢູ່ລາວ ອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ການທີ່ເຮົາເທນ້ຳຢາຖູພື້ນ ກັບ ນ້ຳຢາໄຮເຕີ ມາປະສົມກັນ ມັນຈະເກີດອາຍພິດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຮົາໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາມີປະສົບການກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາບອກກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!