Tag: ຄວາມຮັກ

3 ເທັກນິກ ເລືອກຄູ່ຊີວິດ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບໂຕເອງ

ການທີ່ເຮົາຈະເລືອກຄົບກັບໃຜຈັກຄົນ ຫຼື ໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາຢູ່ໃນໃຈ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໄປກັບເຮົາ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ, ເພາະຄົນໆນັ້ນ ຈະມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຮົາຫຼາຍ ເຊັ່ນຄຳເວົ້າທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ “ໄດ້ຄູ່ຊີວິດທີ່ດີ ກໍຄືກັບຖືກເລກລາງວັນທີ 1” ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າເຮົາໄດ້ຄູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ດີ ກໍຈະມີຜົນກະທົບກັບຊີວິດເຮົາໃນດ້ານລົບເຊັ່ນກັນ.

10 ສັນຍານ ການທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮັກແທ້.

ການທີ່ເຮົາຈະເລືອກຮັກໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຄົນນັ້ນໆ ຈິງໃຈກັບເຮົາສ່ຳໃດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກັງວົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຮັກເຂົາ, ແລະ 10 ສັນຍານຕໍ່ໄປນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!