Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

Tag: ຄຳໄຊ-ບຶງການ

ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບ ລາວ – ໄທ ແຫ່ງທີ v (ບໍລິຄຳໄຊ-ບຶງການ)

ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ ແຫ່ງທີ v (ບໍລິຄຳໄຊ- ບືງການ) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ແຂວງບືງການ ປະເທດໄທ. ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍ ລາວ ນໍາໂດຍ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!