Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບ

ພາກລັດ ເປິກສາຫາລືການຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ໃນ ສປປ.ລາວ

ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!