Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ຄູ

ຂໍ້​ຫ້າມ! ສິ່ງ​ທີ່ “ຄູ” ບໍ່​ຄວນ​ເຮັດເວ​ລາ​ສອ​ນ

ນາຍຄູແມ່ນຜູ້ທີ່ສອນ ລູກຫລານລາວ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງ ທີ່ດີມີຄຸນສົມບັດສິນທຳ ປະຕິວັດ ຮັກບ້ານເກີດ ເມືອງນອນຮັກປະເທດຊາດ, ຄູເປັນພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ສອງຂອງລູກຫລາຍລາວ.   ດັ່ງນັ້ນ, ຄູຕ້ອງເປັນແວ່ນແຍງໃຫ້ແກ່ລູກຫລານລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປາກເວົ້າ, ທ່າທີກິລິຍາມາລະຍາດ, ກິນຢູ່ນຸ່ງຖື… ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນຮອບດ້ານ. ສິ່ງທີ່ຄູຈະຕ້ອງຫລິກເວັ້ນ ແລະ ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ເຮັດເດັດຂາດກໍຄື: 1. ບໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!