Tag: ງານເປີດໂຕ

ສະຕາບັກຊ໌​ ເປີດຮ້ານສາຂາທຳອິດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຢ່າງເປັນທາງການ

ພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງ ສະຕາບັກຊ໌ ໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ບໍລິສັດ Coffee Concepts ຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ Maxim’s Caterers ຈຳກັດ, ໄດ້ເປີດຕົວຮ້ານ ສະຕາບັກຊ໌ ສາຂາທຳອິດ ໃນປະເທດລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!