Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ງ່ວງນອນ

ເຫງົານອນດຸໆ ບອກອາການປ່ວຍຫຼາຍໂຣກ

ທ່ານຄວນຮູ້ເອົາໄວ້ເດີວ່າ ອາການງ່ວງນອນດຸໆ ຫຼື ຄົນທີ່ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍຕະຫຼອດມື້ນັ້ນ ອາດເປັນສັນຍານຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ມີໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຊ້ອນຢູ່ໃນຕົວເຮົາແລ້ວກໍໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນກໍຄື ອາການງ່ວງນອນເລື້ອຍໆນັ້ນ ຍັງບອກສັນຍານໄດ້ຫຼາຍໂຣກ ເຊັ່ນ:

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!