Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ຈອກຂະໜົມ

ບໍ່ຕ້ອງຖິ້ມ! ຈອກກິນໄດ້ ທີ່ຜະລິດຈາກສີມືຄົນລາວ.

ປັດຈຸບັນ ຮ້ານກາເຟຫຼາຍໆຮ້ານ ກຳລັງປັບປຸງຈອກກາເຟໃໝ່ ໂດຍການໃຊ້ເຈ້ຍເຮັດຈອກກາເຟ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈອກກາເຟ ທີ່ຜະລິດຈາກພລາສຕິກ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດພາວະໂລກຮ້ອນນຳອີກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!