Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ຈັນຍາທຳ

ຜົນງານສານປະຊາຊົນ ສຳເລັດ 3 ພັນກ່ວາເລື່ອງ! ພ້ອມອົບຮົມ ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ບໍ່ມີປະໂຫຍດແອບແຝງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ ສຳເລັດ 3.126 ເລື່ອງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8,1% ແຕ່ໃນທົ່ວປະເທດ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ມີເຖິງ 30.718 ເລື່ອງ, ຂະນະທີ່ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຫຼື...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!