Sunday, April 21, 2024
Lenovo

Tag: ຊັບສິນ

ຊັບສິນທີ່ຖືກສານຮິບໃນຄະດີ ຈະຕົກເປັນຂອງລັດ

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຮິບເອົາຊັບສິນ ທີ່ຖືກສານຕັດສິນຕາມຄະດີຕ່າງໆ ມອບໃຫ້ກັບກະຊວງການເງິນຈຳນວນຫຼາຍລາຍການ ເພື່ອມອບເຂົ້າບັນຊີເປັນຊັບສິນຂອງລັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບການ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!