Tag: ຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ເພື່ອເປັນສ້າງວິຊາຊີບ-ວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ວ່າງງານ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮັບໂອກາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສາຂາຕ່າງໆ ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ໃນທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ ທາງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຈື່ງໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ “ສາຂາເຊື່ອມໂລຫະ” ໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ວ່າງງານ ຈໍານວນ 15 ຄົນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!