Tag: ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ

“ບຸນເກຼິ” ຂອງຊົນເຜົ່າກຶມມຸໃນເມື່ອກ່ອນຈະຈັດສະເພາະຄອບຄົວ ແຕ່ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການຈັດເປັນປາງບຸນໃຫຍ່

"ບຸນເກຼິ " ແມ່ນການນໍາເອົາຜົນລະປູກ ເຊັ່ນ: ເຜືອກ, ມັນ ມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ເພື່ອຖວາຍບູຊາບັນພະບູລຸດ ແລະ ພໍ່ແມ່, ປູ່ຍ່າ, ຕາຍາຍ, ເຈົ້າດິນເຈົ້າດອນ ຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປ ອີກຢ່າງກໍເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກ ແລະ ໄຫວ້ບັນພະບູລຸດ ທີຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາຜົນລະປູກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງລູກຫຼານ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!