Tag: ຊ່າງຖ່າຍພາບ ຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຊ່າງຖ່າຍພາບ ຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີບທີຖືກກະທົບຈາກໂຄວິດ

ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ແລະ ອາຊີບຊ່າງຖ່າຍພາບຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້ກໍຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!