Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ດອກໄມ້

ໄຫວບໍ່ກັບລາຄາດອກໄມ້ທີ່ຈະຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວຂອງປີກາຍ

ເດືອນກຸມພາເປັນເດືອນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກຂອງການສະແດງຄວາມຮັກ, ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງຄົນທີ່ປາຖະໜາດີ ແລະ ຢາກໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສຸກ ເຊິ່ງກໍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ວັນທີ່ 14 ກຸມພາ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍສະແດງຄວາມຮັັກ ດ້ວຍການມອບດອກໄມ້ໃຫ້ແກ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແຕ່ຈະໄຫວບໍ່ກັບລາຄາດອກໄມ້ທີ່ຈະຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວຂອງປີກາຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!