Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ດື່ມຫຼາຍອາຍຸສັ້ນ

ແອວກໍຮໍ! ດື່ມຫຼາຍ ອາຍຸສັ້ນ

ຟັງເອົາເດີນັກດື່ມທັງຫຼາຍ! ຜົນການວິໄຈຄັ້ງໃໝ່ເຕືອນວ່າ ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫຼາຍ ໄດ້ຂ້າຄົນໄວກວ່າສູູບຢາສູບ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ຍິງ, ສ່ວນພາບລວມແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຕິດສິ່ງມຶນເມົາຈະມີອາຍຸໄຂສັ້ນກວ່າຄົນທົ່ວໄປເຖິງ 20 ປີ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!