Tag: ດ່ອນ ຍິງສາວສູ້ຊີວິດ.

ດ່ອນ ຍິງສາວສູ້ຊີວິດ.

ຕົ້ນທຶນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາບໍ່ຄືກັນ ບາງຄົນເກີດໃນຄອບຄົວທີ່ລ້ຳລວຍ, ແຕ່ບາງຄົນທີ່ເກີດໃນຄອບຕົວທີ່ທຸກຍາກ ກໍຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ຄືດັ່ງ ເລື່ອງລາວຂອງ ນາງ ດ່ອນ ຍິງສາວ ຜູ້ທີ້ບໍ່ຍອມແພ້ຕໍ່ໂຊກສະຕາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!